SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 16. Petak, 9. srpnja 2021.
OPĆINA VINODOLSKA

47.

Na temelju 35. stavak 1. podstavak 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01., 60/01. – vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13.- pročišćeni tekst, 137/15.-ispravak pročišćenog teksta, 127., 98/19. i 144/20.), članka 48. stavak 1. podstavak 8. Statuta Općine Vinodolska općina („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 40/09., 15/13., 7/18., 2/19., 13/20., 41/20.-pročišćeni tekst i 8/21.), članka 32. stavak 1. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Vinodolska općina (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 40/09., 15/13., 30/13.-pročišćeni tekst, 24/18. i 8/21.), članka 2. i 6. Odluke o radnim tijelima Općinskog vijeća Općine Vinodolska općina („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 16/18.), Općinsko vijeće Općine Vinodolska općina na 2. sjednici održanoj dana 7. srpnja 2021. godine, donijelo je

RJEŠENJE

O IZBORU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA

ODBORA ZA PRORAČUN I FINANCIJE

I.

U Odbor za proračun i financije imenuju su:

1. KAZIMIR LUČIĆ, za predsjednika

2. PREDRAG GAŠPAROVIĆ, za člana

3. LAURA MIROŠ JOVANOVIĆ, za članicu.

II.

Ovo Rješenje stupa na snagu dan nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-05/21-01/7

URBROJ:2107/03-02-21-9

Bribir, 7. srpnja 2021.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VINODOLSKA OPĆINA

Predsjednik Vijeća

Dean Barac v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2187&mjesto=91253&odluka=47
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr