SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 15. Srijeda, 30. lipnja 2021.
OPĆINA VINODOLSKA

43.

Na temelju članka 3. Odluke o osnivanju Savjeta za socijalnu i zdravstvenu skrb-Socijalno vijeće (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 42/13.) i članka 61. stavak 1. podstavak 23. Statuta Općine Vinodolske općine (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 40/09., 15/13., 7/18., 2/19., 13/20., 41/20.-pročišćeni tekst i 8/21.), općinski načelnik Općine Vinodolska općina dana 30. lipnja 2021. godine, donosi sljedeću

ODLUKU

o imenovanju članova Savjeta za socijalnu i zdravstvenu skrb – Socijalno vijeće Općine Vinodolska općina

Članak 1.

Općinski načelnik Općine Vinodolska općina imenuje za mandatno razdoblje 2021. - 2025., predsjednika i članove Savjeta za socijalnu i zdravstvenu skrb-Socijalno vijeće, kako slijedi:

1. MARTINA LINARIĆ, za predsjednicu

2. DAVOR TUS, za člana

3. DINO BELOBRAJIĆ, za člana

4. MARIN KLARIĆ, za člana

5. SANJA GRUBIŠIĆ, za članicu.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u “Službenim novinama Primorsko-goranske županije“

KLASA: 550-01/21-01/2

URBROJ: 2107/03-1-21-1

Bribir, 30. lipnja 2021.

Općina Vinodolska općina

Općinski načelnik

Daniel Grbić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2186&mjesto=91253&odluka=43
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr