SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 15. Srijeda, 30. lipnja 2021.
OPĆINA VINODOLSKA

42.

Na temelju 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01., 60/01. – vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13.- pročišćeni tekst, 137/15.-ispravak pročišćenog teksta, 127., 98/19., 144/20.) i članka 61. stavak 1. podstavak 12. Statuta Općine Vinodolska općina (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 40/09., 15/13., 7/18., 2/19., 13/20., 41/20.-pročišćeni tekst i 8/21.), općinski načelnik Općine Vinodolska općina dana 17. lipnja 2021. godine, donosi sljedeću

O D L U K U

1. Predlaže se Skupštini trgovačkog društva VIO ŽRNOVNICA CRIKVENICA VINODOL d.o.o. Novi Vinodolski, da umjesto Božidara Zubčića iz Bribira, Sveti Vid 9 (OIB-98822879033), imenuje Irenu Udovičić iz Grižana-Belgrad, Kostelj 88A (OIB-24309163287) za predstavnika Općine Vinodolska općine u Nadzornom odboru VIO ŽRNOVNICA CRIKVENICA VINODOL d.o.o. Novi Vinodolski, Dubrova 22.

2. Ovaj Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 022-05/21-01/12

URBROJ: 2107/03-1-21-5

Bribir, 17. lipnja 2021.

Općina Vinodolska općina

Općinski načelnik

Daniel Grbić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2186&mjesto=91253&odluka=42
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr