SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 15. Srijeda, 30. lipnja 2021.
OPĆINA VINODOLSKA

40.

Na temelju članka 48. stavak 1. podstavak 8. Statuta Općine Vinodolska općina („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 40/09., 15/13., 7/18., 2/19., 13/20., 41/20.-pročišćeni tekst i 8/21.), članka 32. stavak 1. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Vinodolska općina (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 40/09., 15/13., 30/15.-pročišćeni tekst, 24/18. i 8/21.) i članka 5. Odluke o radnim tijelima Općinskog vijeća Općine Vinodolska općina („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 16/18.) Općinsko vijeće Općine Vinodolska općina na sjednici održanoj dana 16. lipnja 2021., donijelo je

RJEŠENJE

o izboru Odbora za izbor i imenovanje

I.

U Odbor za izbor i imenovanje izabrani su:

1. BISERKA LONČARIĆ, za predsjednicu

2. DEAN BARAC, za člana

3. BORIS GLAVAN, za člana

II.

Ovo Rješenje stupa na snagu dan nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA.021-05/21-01/5

URBROJ:2107/03-01-02-21-2

Bribir, 16. lipnja 2021.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VINODOLSKA OPĆINA

Predsjedavajući

Kazimir Lučić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2186&mjesto=91253&odluka=40
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr