SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 15. Srijeda, 30. lipnja 2021.
OPĆINA VINODOLSKA

39.

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01., 60/01. – vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13.- pročišćeni tekst, 137/15.-ispravak pročišćenog teksta, 127., 98/19. i 144/20.), članka 48. stavak 1. podstavak 6. i članka 50. Statuta Općine Vinodolska općina („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj: 40/09., 15/13., 30/13.-pročišćeni tekst, 7/18., 2/19., 13/20., 41/20.-pročišćeni tekst i 8/21.), te članka 13. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Vinodolska općina (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 40/09., 15/13., 30/15.-pročišćeni tekst, 24/18. i 8/21.), Općinsko vijeće Općine Vinodolska općina na sjednici održanoj dana 16. lipnja 2021., donijelo je

RJEŠENJE

o izboru predsjednika Općinskog vijeća
Općine Vinodolska općina

I.

Za predsjednika Općinskog vijeća Općine Vinodolska općina izabran je DEAN BARAC.

II.

Ovo Rješenje stupa na snagu dan nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA.021-05/21-01/5

URBROJ:2107/03-01-02-21-3

Bribir,16. lipnja 2021.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VINODOLSKA OPĆINA

Predsjedavajući

Kazimir Lučić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2186&mjesto=91253&odluka=39
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr