SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 12. Ponedjeljak, 10. svibnja 2021.
OPĆINA LOPAR

9.

Na temelju članka 14. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“ broj 92/10) i Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2021. godini („Narodne novine“ broj 4/21), Stožer civilne zaštite Općine Lopar, na sjednici održanoj dana 27. travnja 2021. godine, usvaja

Plan rada

Stožera civilne zaštite Općine Lopar za 2021. godinu

I.

U cilju što bolje pripreme protupožarne sezone u 2021. godini, Stožer civilne zaštite Općine Lopar usvaja Plan rada za protupožarnu sezonu 2021. godine.

II.

Planom rada iz točke I. utvrđuju se slijedeći zadaci:

  • organiziranje sjednice Stožera civilne zaštite tematski vezano uz pripremu protupožarne sezone,
  • usvajanje Financijskog plana za provedbu zadaća tijekom požarne sezone u 2021. godini,
  • predlaganje usvajanja Plana operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Općinu Lopar u 2021. godini,
  • predlaganje usvajanja Plana aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara na području Općine Lopar za 2021. godinu,
  • utvrđivanje stanja ispravnosti na vozilima, opremi i tehnici Dobrovoljnog vatrogasnog društva Lopar,
  • praćenje i nadziranje stanja odlagališta otpada i poduzimanje mjera za sanaciju u slučaju eventualne pojave nekontroliranih „divljih“ odlagališta na području Općine Lopar,
  • provođenje drugih zadaća iz Programa aktivnosti kojeg je donijela Vlada Republike Hrvatske uvažavajući trenutno stanje na području nadležnosti Stožera civilne zaštite.

III.

Ovaj plan realizirati će se u suradnji s drugim subjektima zaštite od požara na području Općine Lopar.

IV.

Ovaj Plan stupa na snagu danom usvajanja i objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 021-06/21-01/04

URBROJ: 2169/02-02-21-01

Lopar, 27. travnja 2021.

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE LOPAR

NAČELNIK STOŽERA

Dominik Paparić, mag. oec.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2183&mjesto=51281&odluka=9
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr