SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 12. Ponedjeljak, 10. svibnja 2021.
GRAD MALI LOŠINJ

34.

Na temelju Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2021. godini (Narodne novine, broj 4/21) Stožer civilne zaštite Grada Malog Lošinja na sjednici održanoj dana 22. travnja 2021. godine donio je:

Plan aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara na području Grada Mali Lošinj, za 2021. godinu

I.

Ovim Planom utvrđuju se svi subjekti zaštite od požara na području Grada Malog Lošinja koji su uključeni u protupožarnu sezonu 2021. godine, odnosno koji su izvršitelji zadataka temeljem Plana operativne provedbe Programa aktivnosti posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Grad Mali Lošinj u 2021. godini.

II.

Subjekti zaštite od požara na području Grada Maloga Lošinja uključeni u protupožarnu sezonu 2021. godine su:

 • - Gradonačelnica Grada Maloga Lošinja,
 • - Jedinstveni upravni odjel,
 • - Javna vatrogasna postrojba Grad Mali Lošinj,
 • - Gradska vatrogasna zajednica Mali Lošinj,
 • - Dobrovoljna vatrogasna društva DVD Lošinj i DVD Susak,
 • - Stožer civilne zaštite Grada Malog Lošinja,
 • - Postrojba civilne zaštite Grada Malog Lošinja,
 • - Komunalne usluge Cres Lošinj d.o.o.,
 • - Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o.,
 • - Lučka kapetanija Rijeka, Ispostava Mali Lošinj,
 • - Županijska lučka uprava Mali Lošinj,
 • - HEP ODS d.o.o. - pogon Cres - Lošinj,
 • - Hrvatske šume d.o.o. - šumarija Cres - Lošinj,
 • - Mjesni odbori na području Grada Maloga Lošinja.

III.

Subjekti zaštite od požara iz točke II. ovog Plana, uključeni su u protupožarnu sezonu 2021. godine izvršenjem zadataka iz Planova iz točke I. ovog Plana.

IV.

Sastavni dio ovog Plana je kontakt tablica podataka odgovornih osoba prema pojedinim poduzećima iz točke II. koja nije predmet objave.

 

 

V.

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko - goranske županije«.

Klasa:214-01/21-01/01

Urbroj: 2213/01-01-21-5

Mali Lošinj, 22.travanj 2021.

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE GRADA MALOG LOŠINJA

Načelnik Stožera

Ana Kučić, mag. oec., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2183&mjesto=10005&odluka=34
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr