SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 11. Ponedjeljak, 19. travnja 2021.
GRAD KRK

16.

Na temelju članka 10. Zana o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), članka 52. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/14, 3/18, 7/20, 26/20 – pročišćeni tekst i 6/21), a u svezi sa Proračunom Grada Krka za 2021. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 42/20), gradonačelnik Grada Krka, donio je

DOPUNU PLANA

prijma u službu u Grad Krk za 2021. godinu

I.

U Planu prijma u službu u Grad Krk za 2021. godinu (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 2/21), u točki III. iza podtočke b) dodaje se nova podtočka c) koja glasi:

»c) U Odsjeku za proračun i financije:

- viši referent za financijsko knjigovodstvo i likvidaturu - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme.«

II.

Ova Dopuna Plana stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 112-01/21-01/01

URBROJ: 2142/01-02/1-21-6

Krk, 12. travnja 2021.

GRAD KRK

Gradonačelnik

Darijo Vasilić, prof., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2182&mjesto=51500&odluka=16
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr