SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 6. Petak, 12. ožujka 2021.
GRAD KRK

15.

Na temelju članka 41. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju («Narodne novine», broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i članka 40. Statuta Grada Krka («Službene novine Primorsko-goranske županije», broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/14, 3/18, 7/20 i 26/20 – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 11. ožujka 2021. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK

o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog

Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem
ustrojstvu i načinu rada Grad Krk,
Dječji vrtić »Katarina Frankopan«

I.

Daje se prethodna suglasnost na Prijedlog Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Grad Krk, Dječji vrtić «Katarina Frankopan», kojeg je Upravno vijeće utvrdilo na sjednici od 9. ožujka 2021. godine.

II.

Ovaj Zaključak objavit će se u «Službenim novinama Primorsko-goranske županije».

KLASA: 025-02/21-01/04

UR. BROJ:2142/01-01-21-5

Krk, 11. ožujka 2021.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Josip Brusić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2177&mjesto=51500&odluka=15
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr