SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 6. Petak, 12. ožujka 2021.
GRAD KRK

13.

Na temelju članka 10. Zakona o savjetima mladih (“Narodne novine“ broj 41/14) i članka 10. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Krka (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 20/14) i članka 40. Statuta Grada Krka (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/14, 3/18, 7/20 i 26/20 – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 11. ožujka 2021. godine, donijelo je

ODLUKU

o izboru članova i zamjenika članova
Savjeta mladih Grada Krka

I.

Za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Krka biraju se:

1. VALERIJA MARAKOVIĆ – članica

TIJANA PLENTAJ – zamjenica članice

2. PETRA IVIĆ VRHOVAC – članica

DOMINIK BAJČIĆ – zamjenik članice

3. LUCIJA KOSIĆ PALIĆ – članica

DARIO ARIFOVIĆ – zamjenik članice

4. LEON PRENDIVOJ – član

JOSIP BAJČIĆ – zamjenik člana

5. MIHAEL RADIĆ – član

DENIS HUSELJAKOVIĆ – zamjenik člana

6. NADJA NEKIĆ – članica

JOŠKO MARKOVIĆ – zamjenik članice

7. MATEO ŽUŽIĆ – član

BOŽIDAR ŽUŽIĆ – zamjenik člana,

na vrijeme od tri godine.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Primorsko-goranske županije“ i na web stranici Grada Krka.

KLASA: 021-01/20-01/09

UR. BROJ: 2142/01-01-21-21 -

Krk, 11. ožujka 2021.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Josip Brusić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2177&mjesto=51500&odluka=13
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr