SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 6. Petak, 12. ožujka 2021.
GRAD KRK

12.

Na temelju članka 30. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine», broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 40. Statuta Grada Krka («Službene novine Primorsko-goranske županije», broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/14, 3/18, 6/20 i 26/20 – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 11. ožujka 2021. godine, donijelo je

ODLUKU

o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke

komunalne usluge ukopa unutar groblja na području Grada Krka

I.

Daje se prethodna suglasnost na Opće uvjete isporuke komunalne usluge ukopa unutar groblja na području Grada Krka, utvrđenih od strane isporučitelja komunalnih usluga – Vecla d.o.o. Krk, Lukobran 5, Krk, OIB: 33825903375, KLASA: 363-01/21-06/01, URBROJ: 2142/01-21-21-2 od 15. veljače 2021. godine.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenim novinama Primorsko-goranske županije».

KLASA: 363-02/21-05/06

UR. BROJ:2142/01-01-21-4

Krk, 11. ožujka 2021.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Josip Brusić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2177&mjesto=51500&odluka=12
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr