SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 6. Petak, 12. ožujka 2021.
GRAD KRK

10.

Na temelju članka 48. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), članka 42. Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe („Narodne novine“ broj 63/08 i 90/10), članka 3. Odluke o utvrđivanju mjerila za osiguranje sredstava za zadovoljavanje javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja u Primorsko goranskoj županiji (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 10/11) i članka 40. Statuta Grada Krka (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/14, 3/18, 7/20 i 26/20 – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 11. ožujka 2021. godine, donijelo je

ODLUKU

o utvrđivanju učešća roditelja u cijeni dogovorenih programa u predškolskoj ustanovi Grad Krk, Dječji vrtić “Katarina Frankopan“

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se mjerila za naplatu usluga predškolske ustanove Grad Krk, Dječji vrtić „Katarina Frankopan“ ( u daljnjem tekstu »Dječji vrtić«) od roditelja - korisnika usluga.

Odredbe ove Odluke koje se odnose na roditelje (u daljnjem tekstu roditelj) na odgovarajući način se primjenjuju i na posvojitelje, udomitelje i druge skrbnike djece koja pohađaju Dječji vrtić (u daljnjem tekstu: roditelj).

Članak 2.

Cjenik učešća roditelja u cijeni dogovorenih programa donosi predstavničko tijelo za vrtiće na područjima svoje Općine ili Grada.

Članak 3.

Roditelji kao neposredni korisnici usluga, sudjeluju u utvrđenom iznosu cijene pojedinog programa po osnovi Ugovora o pružanju usluga predškolskog odgoja, obrazovanja i skrbi.

Članak 4.

Učešće roditelja uplaćuje se za tekući mjesec na osnovi obračuna iz prethodnog mjeseca, a u roku određenom Procedurom naplate prihoda.

Članak 5.

Učešće roditelja umanjuje se uz priloženi dokaz/odgovarajuće potvrde po osnovi povlastica:

  • za drugo dijete koje istovremeno pohađa vrtić 25%;
  • za treće dijete koje istovremeno pohađa vrtić 50%;
  • za četvrto dijete koje istovremeno pohađa vrtić 70%;
  • za djecu samohranog roditelja 25%;
  • za dijete sa skraćenim programom s kategoriziranim teškoćama u razvoju 50%.

Članak 6.

Učešće roditelja umanjuje se razmjerno radnim danima u mjesecu:

  • za odsustvovanje djeteta u trajanju od 5 dana na više, u slučaju korištenja godišnjeg odmora jednog od roditelja, uz potvrdu poslodavca gdje je roditelj zaposlen 25%;
  • za odsustvovanje djeteta zbog bolesti ili oporavka od bolesti, u trajanju od 5 dana na više, uz liječnički iskaz 25%;
  • za odsustvovanje djeteta tijekom srpnja ili kolovoza, ili tijekom srpnja i kolovoza, uz pravovremenu potpisanu odjavu, obračun i plaćanje se vrši za tekući mjesec 25%.

Članak 7.

U posebnim slučajevima teže bolesti djeteta i/ili članova obitelji, smrtnim slučajevima u obitelji djeteta, kao i drugim uvjetima koji nastanu zbog otežane socijalne situacije u obitelji djeteta Upravno vijeće Dječjeg vrtića može umanjiti cijenu usluge, uz suglasnost Osnivača, odnosno Općine prema prebivalištu djeteta.

Članak 8.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o utvrđivanju učešća roditelja u cijeni dogovorenih programa u dječjem vrtiću koja je donesena 01. svibnja 1996. a primjenjivala se od 01. srpnja 1996. godine.

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 025-02/21-01/03

UR. BROJ: 2142/01- 01-21-3

Krk, 11. ožujka 2021.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Josip Brusić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2177&mjesto=51500&odluka=10
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr