SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 6. Petak, 12. ožujka 2021.
OPĆINA MRKOPALJ

6.

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN br.91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 114/01, 79/06, 146/08, 38/09 ,153/09,143/12,152/14) i članka 29. Statuta Općine Mrkopalj ( Službene novine Primorsko-goranske županije br. 24/09, 34/09-ispr.,13/13,19/13,8/18,18/20) Općinsko vijeće Općine Mrkopalj na sjednici održanoj dana 26.02. 2021. godine donosi

ODLUKU

O PRODAJI NEKRETNINA U VLASNIŠTVU
OPĆINE MRKOPALJ

Općina Mrkopalj prodat će nekretnine u svom vlasništvu, najpovoljnijim ponuditeljima na temelju provedenog javnog natječaja objavljenog 27.01. 2021. godine u Novom listu, kako slijedi:

  • kčbr. 1093/1 k.o. MRKOPALJ-NOVA, zk.ul.br. 811, površine 89 m2 najpovoljniji ponuditelj Iva Štefanić Hlača iz Rijeke,Franje Belulovića 8,

Ponuđena cijena 77,65 kn/m2 ili 6.910,85 kn

  • kčbr. 1237 k.o. MRKOPALJ-NOVA, zk.ul.br. 810, površine 156 m2 : najpovoljniji ponuditelj Zoran Košuta iz Rijeke,Jože Gabrovšeka 7A

Ponuđena cijena 77,70 kn/m2 ili 12.121,20 kn

  • kčbr. 1254 k.o.MRKOPALJ-NOVA,zk.ul.br.1173, površine 575 m2 : najpovoljniji ponuditelj Ljudevit Jakovac iz Mrkoplja, Razdoljska 12

Ponuđena cijena 77,65 kn/m2 ili 44.648,75 kn

  • kčbr. 1255 k.o. MRKOPALJ-NOVA,zk.ul.br.1174, površina 557 m2: najpovoljniji ponuditelj Kata Jurišić iz Mrkoplja, Razdoljska 10

Ponuđena cijena 90,00 kn/m2 ili 50.130,00 kn

  • k.čbr. 2339/1 k.o.MRKOPALJ-NOVA ,zk.ul.br.1176, površine 493 m2: najpovoljniji ponuditelj Kata Jurišić iz Mrkoplja, Razdoljska 10

Ponuđena cijena 270,00 kn/m2 ili 133.110,00 kn

  • kčbr. 2338 k.o.MRKOPALJ-NOVA , zk.ul.br. 1175 , površine 1052 m2: najpovoljniji ponuditelj Kata Jurišić iz Mrkoplja, Razdoljska 10

Ponuđena cijena 270,00 kn/m2 ili 284.040,00 kn

  • -kčbr. 1150 k.o. MRKOPALJ-NOVA ,zk.ul.br. 1492, površine 825 m2: najpovoljniji ponuditelj Goran Hoppe iz Čavli, Lišćevica 18

Ponuđena cijena 223,00 kn/m2 ili 183.975,00 kn

  • kčbr.1147 k.o. MRKOPALJ-NOVA , zk.ul.br. 1489, površine 701 m2: najpovoljniji ponuditelj Denis Pavičić iz Zagreba, Dankovečka ulica 3

Ponuđena cijena 238,00 kn/m2 ili 166.838,00 kn

  • kčbr. 1148 k.o.MRKOPALJ-NOVA , zk.ul.br. 1490 ,površine 688 m2 najpovoljniji ponuditelj Denis Pavičić iz Zagreba, Dankovečka ulica 3

Ponuđena cijena 275,00 kn/m2 ili 189.200,00 kn

  • kčbr. 1149 k.o.MRKOPALJ-NOVA , zk.ul.br. 1491, površine 704 m2: najpovoljniji ponuditelj Denis Pavičić iz Zagreba, Dankovečka ulica 3

Ponuđena cijena 238,00 kn/m2 ili 167.552,00 kn

Na temelju ove Odluke s izabranim ponuditeljima Općinski načelnik Općine Mrkopalj sklopit će u ime Općine Mrkopalj kao prodavatelja ,ugovor o kupoprodaji.

KLASA:021-05/21-01/01

UR. BROJ:2112-05-01-21-1

Mrkopalj,26.02. 2021.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MRKOPALJ

Predsjednik

Zvonko Matković

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2177&mjesto=51315&odluka=6
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr