SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 6. Petak, 12. ožujka 2021.
GRAD RAB

6.

Na temelju članka 10. stavak 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 86/08, 61/11, 4/18, 96/18 i 112/19) i na prijedlog pročelnice Upravnog odjela za financije Grada Raba, Gradonačelnik Grada Raba donio je dana ­­4. ožujka 2021. godine

IZMJENE

Plana prijma u službu u Grad Rab za 2021. godinu

I.

U Planu prijma u službu u Grad Rab za 2021. godinu („Službene novine Primorsko-goranske županije“ br. 1/21), tablica u točki II., koja čini sastavni dio Plana, mijenja se na način kako slijedi:

  • u redu pod rednim brojem 4., u Upravnom odjelu za financije, u stupcu “Stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta na neodređeno vrijeme“, u podstupcu
  • „sveučilišni ili stručni prvostupnik“ broj „0“ zamjenjuje se brojem „1“, u podstupcu „srednja stručna sprema“ broj „4“ zamjenjuje se brojem „3“, a u stupcu „Potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme“, u podstupcu “srednja stručna sprema “ broj „0“ zamjenjuje se brojem „1“,
  • u redu pod rednim brojem 5. „Ukupno“, u stupcu „Potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme“, u podstupcu „sveučilišni ili stručni prvostupnik“ broj „2“ zamjenjuje se brojem „3“, u podstupcu „srednja stručna sprema“ broj „9“ zamjenjuje se brojem „8“, a u stupcu „Potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme“, u podstupcu “srednja stručna sprema“ broj „0“ zamjenjuje se brojem „1“.

II.

Ove Izmjene Plana stupaju na snagu prvog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 023-01/21-01/26.

UR. BROJ:2169-01-01-21-1-1.

Rab, 4. ožujka 2021.

GradonGRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Načelnik

Nikola Grgurić, dipl. oec.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2177&mjesto=51280&odluka=6
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr