SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 5. Petak, 26. veljače 2021.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

31.

Župan Primorsko-goranske županije, na prijedlog pročelnice Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, temeljem članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), članka 52. točka 11. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 23/09, 9/13, 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 – pročišćeni tekst i 2/20), članka 23. stavka 2. Odluke o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Primorsko-goranske županije („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/19), te nakon savjetovanja s Povjerenikom Sindikalne podružnice Primorsko-goranska županija, dana 25. veljače 2021. godine, donosi

PRAVILNIK

o izmjenama Pravilnika o unutarnjem redu
Upravnog odjela za prostorno uređenje,
graditeljstvo zaštitu okoliša

Članak 1.

U Pravilniku o unutarnjem redu Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša KLASA: 023-01/20-01/9, URBROJ: 2170/1-06-02/2-20-2 od 22. siječnja 2020. godine - u daljnjem tekstu: Pravilnik („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 01/20), u članku 6. Sistematizacija radnih mjesta, u stupcu naziva „Sistematizirani broj izvršitelja“ u retku s nazivom radnog mjesta „Savjetnik za procjenu vrijednosti nekretnina II“ broj „1“ zamjenjuje se brojem „2“, a u retku s nazivom radnog mjesta „Viši stručni suradnik za procjenu vrijednosti nekretnina“ broj „3“ zamjenjuje se brojem „2“.

Članak 2.

U Popisu radnih mjesta koji je sastavni dio Pravilnika iz članka 1. ovog Pravilnika, kod radnog mjesta pod rednim brojem 10. „SAVJETNIK ZA PROCJENU VRIJEDNOSTI NEKRETNINA II“, mijenja se broj izvršitelja sa „1“ na „2“, a kod radnog mjesta pod rednim brojem 11. „VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA PROCJENU VRIJEDNOSTI NEKRETNINA“, mijenja se broj izvršitelja sa „3“ na „2“.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 023-01/20-01/9

URBROJ: 2170/1-06-02/2-21-9

Rijeka, 25. veljače 2021.

 

Ž U P A N

Zlatko Komadina, dipl. ing., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2176&mjesto=00001&odluka=31
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr