SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 4. Četvrtak, 18. veljače 2021.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

3.

Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), Općinski načelnik Općine Malinska–Dubašnica, donio je 4. siječnja 2021. godine sljedeći

PLAN

prijma u službu u Općine Malinska–Dubašnica
za 2021. godinu

I.

Ovim Planom prijma u službu u Općini Malinska–Dubašnica za 2021. godinu (dalje u tekstu: Plan prijma) utvrđuje se prijam službenika i namještenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska-Dubašnica za 2021. godinu.

II.

Utvrđuje se stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta na neodređeno vrijeme na dan 04.01.2021. godine, te planira potreban broj službenika i namještenika za prijam u službu na neodređeno vrijeme, kao i potreban broj vježbenika za prijam u službu na određeno vrijeme u 2021. godini kako slijedi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

* MSS – magistar struke ili stručni specijalist

** PS – sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik struke

*** SSS – srednja stručna sprema

III.

Plan prijma objavit se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“ i na web stranici Općine Malinska-Dubašnica.

KLASA: 110-01/20-01/3

URBROJ: 2142/05-03/1-21-2

Malinska, 4. siječnja 2021.

OPĆINSKI NAČELNIK

Robert Anton Kraljić, v. r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2175&mjesto=51511&odluka=3
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr