SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 4. Četvrtak, 18. veljače 2021.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

29.

Na temelju članka 5. podstavka b) Pravilnika o načinu pregleda umrlih te utvrđivanja vremena i uzroka smrti („Narodne novine“ broj 46/11, 6/13 i 63/14), članka 9. Odluke o mrtvozorenju na Području Primorsko-goranske županije ('Službene novine' broj 20/12, 5/15 i 28/15), članka 28. točke 17. Statuta Primorsko-goranske županije ('Službene novine' broj 23/09, 9/13, 25/13 – pročišćeni tekst, 5/18, 8/18– pročišćeni tekst i 2/20) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (“Službene novine“ broj 26/09, 16/13 i 25/13- pročišćeni tekst) Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 36. sjednici, održanoj 18. veljače 2021. godine, donijela je

ODLUKU

o imenovanju Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na području Primorsko-goranske županije

I.

U Povjerenstvo za nadzor nad radom mrtvozornika na području Primorsko-goranske županije (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) imenuju se:

- Branko Popović, dr.med., kao predstavnik imenovanih mrtvozornika, za predsjednika,

- Prof.dr.sc.Dražen Cuculić,dr.med., kao predstavnik specijalista sudske medicine, za člana,

- Doc.dr.sc.Suzana Janković,dr.med., kao predstavnica Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, za članicu,

- Željko Brajdić, dipl. iur., kao predstavnik Primorsko-goranske županije, za člana.

II.

Povjerenstvo obavlja poslove propisane Pravilnikom o načinu pregleda umrlih te utvrđivanja vremena i uzroka smrti.

III.

Mandat članova Povjerenstva traje četiri godine.

IV.

Članovi Povjerenstva, osim onih koji se imenuju iz reda službenika Primorsko-goranske županije, imaju pravo na naknadu. Naknada se obračunava po nazočnosti na sjednici u visini dnevnice za službeno putovanje u zemlji koja se priznaje službenicima u upravnim tijelima Primorsko-goranske županije.

Osim naknade iz stavka 1. ovoga članka, članovi Povjerenstva imaju pravo i na nadoknadu troškova prijevoza, ukoliko je mjesto njihovog stanovanja udaljeno od mjesta održavanja sjednice Povjerenstva više od 20 km. Naknada troškova prijevoza priznaje se u visini cijene putne karte sredstvima javnog prijevoza od mjesta stanovanja članova Povjerenstva do mjesta održavanja sjednice.

Sredstva za naknade iz stavka 1. i 2. ovoga članka isplaćuju se iz Proračuna Primorsko-goranske županije, razdjela 4 Upravnog odjela za zdravstvo.

V.

Stručni i administrativni poslovi za Povjerenstvo obavljaju se u Upravnom odjelu za zdravstvo Primorsko-goranske županije.

VI.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 021-04/21-01/1

URBROJ: 2170/1-01-01/5-21-58

Rijeka, 18. veljače 2021.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Erik Fabijanić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2175&mjesto=00001&odluka=29
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr