SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 4. Četvrtak, 18. veljače 2021.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

23.

Na temelju članka 58. Zakona o ustanovama (»Narodne novine« broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), članka 2. stavka 2. Odluke o određivanju tijela za davanje suglasnosti školama čiji je osnivač Primorsko-goranska županija za raspolaganje imovinom („Službene novine“ broj 26/09), članka 28. točke 22. Statuta Primorsko- goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13, 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 - pročišćeni tekst i 2/20) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko- goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko - goranske županije na 36. sjednici održanoj 18. veljače 2021. godine donijela je

ODLUKU

o davanju prethodne suglasnosti Gimnaziji Eugena Kumičića Opatija, Hotelijersko-turističkoj školi Opatija, Obrtničkoj školi Opatija, Ugostiteljskoj školi Opatija
i Učeničkom domu Lovran za prodaju suvlasničkog
dijela nekretnina (zemljišta) u Opatiji

Članak 1.

Utvrđuje se da su Gimnazija Eugena Kumičića Opatija, Hotelijersko-turistička škola Opatija, Obrtnička škola Opatija, Ugostiteljska škola Opatija i Učenički domu Lovran (nastavno: školske ustanove) suvlasnici (svaka 1/5 dijela), nekretnina (zemljišta) oznake:

 • k.č. br. 1026, ukupne površine 252 m2, sve upisano u zk. ul. 107,
 • k.č. br. 1027, ukupne površine 171 m2, sve upisano u zk. ul. 100,
 • k.č. br. 1031, ukupne površine 2352 m2 i k.č. 1025, ukupne površine 271 m2, sve upisano u zk.ul. 106.

  Članak 2.

  Daje se suglasnost školskim ustanovama za prodaju svojih suvlasničkih dijelova nekretnine navedene uz članku 1. ove Odluke.

  Članak 3.

  Školske ustanove su dužne:

 • sukladno važećim zakonskim propisima, objaviti javni natječaj za prodaju nekretnine,
 • imenovati predstavnika Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje u Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prodaju nekretnine,
 • ostvarena financijske sredstva od prodaje nekretnine namjenski utrošiti za investicijsko i tekuće održavanje zgrada koje koriste te nabavu potrebne opreme i drugih pomagala za nastavu.

  Članak 4.

  Početna vrijednost prodaje nekretnine mora biti najmanje u iznosu od 4.801.000,00 kuna, sukladno Elaboratu procijene tržišne vrijednosti nekretnine broj 23-20-PRZ izrađenom od strane stalne sudske vještakinje za graditeljstvo i procjene nekretnina.

  Članak 5.

  Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

  KLASA: 021-04/21-01/1

  URBROJ: 2170/1-01-01/5-21-46

  Rijeka, 18. veljače 2021.

  PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
  Županijska skupština

  Predsjednik

  Erik Fabijanić, v. r.

 • https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2175&mjesto=00001&odluka=23
  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
  Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
  Programska podrška
  www.netcom.hr