SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 4. Četvrtak, 18. veljače 2021.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

11.

Na temelju članka 143. stavka 1. točke 6. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20), članka 45. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 28. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 – pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 – pročišćeni tekst i 2/20) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13 i 25/13-pročišćeni tekst), Županijska skupština na 36. sjednici održanoj dana 18. veljače 2021. godine, donijela je

ODLUKU

o sufinanciranju projekta rekonstrukcije i dogradnje Osnovne škole Ivana Rabljanina Rab temeljem Investicijskog elaborata

Članak 1.

Primorsko-goranska županija sufinancirat će projekta rekonstrukcije i dogradnje Osnovne škole Ivana Rabljanina Rab (nastavno: projekt) prema Investicijskom elaboratu rekonstrukcije i dogradnje Osnovne škole Ivana Rabljanina Rab (nastavno: Investicijski elaborat).

Investicijski elaborat sastavni je dio ove Odluke i ne objavljuje se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

Članak 2.

Utvrđuje se da:

 • su Primorsko-goranska županija i Grad Rab, u cilju realizacije projekta zajednički aktivno sudjelovali u izradi i sufinanciranju projektne dokumentacije za projekt,

  je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta dalo suglasnost na Idejni arhitektonski projekt (KLASA: 404-03/18-01/00059, URBROJ: 533-02-18-0002 od 19. studenog 2018. godine). Navedenom suglasnosti utvrđeno je da je Idejni arhitektonski projekt u skladu s utvrđenim normativima prostora i opreme osnovnih škola.

 • ukupna procijenjena vrijednost projekta iznosi 12.000.000,00 kuna (s PDV-om), te da će se realizaciji projekta odvijati tijekom tri proračunske godine (2021., 2022. i 2023. godinu).

  Članak 3.

  Županija i Grad Rab sufinancirat će troškove realizaciji projekta (radovi, oprema, stručni i projektantski nadzor nad radovima) u omjeru:

  50 % Županija – 50 % Grad Rab

  Županija će obvezu sufinanciranja iz prethodnog stavka izvršiti najviše do iznosa od 6.000.000,00 kuna (s PDV-om).

  Sredstva iz prethodnog stavka osigurat će se iz decentraliziranih sredstava namijenjenih financiranju kapitalnih projekata u školstvu i iz izvornih sredstava Primorsko-goranske županije u proračunskoj 2021. godini. U proračunskoj 2022. i 2023. godini sredstva će se osigurati iz decentraliziranih sredstava.

  Članak 4.

  Primorsko-goranska županija i Grad Rab će, nakon provođenja postupka javne nabave, zaključiti Sporazum o sufinanciranju projekta kojim će se utvrditi dinamika, uvjeti i način sufinanciranja projekta tijekom tri proračunske godine (2021., 2022. i 2023. godinu).

  Članak 5.

  Ovlašćuje se Župan Primorsko-goranske županije na potpisivanje Sporazuma iz članka 4. ove Odluke.

  Članak 6.

  Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

  KLASA: 021-04/21-01/1

  URBROJ: 2170/1-01-01/5-21-24

  Rijeka, 18. veljače 2021.

  PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
  Županijska skupština

  Predsjednik

  Erik Fabijanić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2175&mjesto=00001&odluka=11
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr