SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 2. Petak, 5. veljače 2021.
OPĆINA VRBNIK

5.

Na temelju članka 104. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN RH 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 42. Statuta Općine Vrbnik („Službene novine Primorsko-goranske županije“, 31/09, 33/09, 15/3, 25/13, 2/18, 37/18 i 17/20), Općinsko vijeće Općine Vrbnik na svojoj 24. sjednici, održanoj 27. siječnja 2021., donijelo je

ODLUKU

o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu

Članak 1.

U Odluci o komunalnom redu („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 1a/2002, 5/2002, 41/13, 4/17, 9/18 i 11/19) članak 16. mijenja se i glasi:

„Na području Općine Vrbnik zabranjuje se postavljanje reklama, reklamnih ploča, natpisa na platnu i slično (transparenti) te drugih prigodnih natpisa i reklama na javnim površinama.“

Članak 2.

Naslov iznad članak i članak 87. i 88. brišu se.

Članak 3.

Naslov iznad članka i članak 89. briše se.

Članak 4.

U članku 95. stavak 1. točka 38. briše se.

Točka 39. postaje točka 37.

Članak 5.

U članku 96. stavak 1. točke 38. i 39. brišu se.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 363-01/21-05/1

URBROJ: 2142-07-03-21-1

Vrbnik, 27. siječnja 2021.

Predsjednik Općinskog vijeća

Ivan Juranić,v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2173&mjesto=51516&odluka=5
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr