SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 2. Petak, 5. veljače 2021.
OPĆINA LOPAR

2.

Na temelju članaka 31. i 31.a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19. i 144/20.), te članaka 19. i 27. Statuta Općine Lopar („Službene novine Primorsko-goranske županije“, br. 8/18. i 35/18.), Općinsko vijeće Općine Lopar, na 33. sjednici održanoj 28. siječnja 2021. godine, donijelo je

ODLUKU

o izmjeni Odluke o naknadi članovima
Općinskog vijeća Općine Lopar

Članak 1.

U Odluci o naknadi članovima Općinskog vijeća Općine Lopar („Službene novine Primorsko-goranske županije“, br. 33/17.), članak 3. mijenja se i glasi:

„Nakanada za rad članovima Općinskog vijeća Općine Lopar utvrđuje se u mjesečnom neto iznosu, kako slijedi:

- predsjedniku Općinskog vijeća =750,00 kuna,

- potpredsjednicima Općinskog vijeća =450,00 kuna,

- članovima Općinskog vijeća =400,00 kuna.

Naknade iz prethodnog stavka uvećavaju se za iznos zakonom propisanih doprinosa i poreza.“

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 011-03/21-01/01

URBROJ: 2169/02-01-21-02

Lopar, 28. siječnja 2021.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik

Dino Ivanić, bacc. oec., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2173&mjesto=51281&odluka=2
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr