SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 2. Petak, 5. veljače 2021.
OPĆINA MATULJI

8.

Na temelju članka 7. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine«, br. 24/11., 61/11., 27/13., 48/13. – pročišćeni tekst, 2/14. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 96/16. i 70/17) u svezi članka 96. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma (Narodne novine 29/19 i 98/19) te članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 38/09, 8/13, 17/14, 29/14, 4/15 - pročišćeni tekst, 39/15 i 7/18), Općinsko vijeće Općine Matulji na sjednici održanoj dana 02.02.2021. godine, donosi

Odluka

o raspoređivanju sredstava Proračuna Općine Matulji
za redovito godišnje financiranja političkih stranaka
i nezavisnih vijećnika u 2021.godini

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se iznos sredstava za svakog vijećnika Općinskog vijeća Općine Matulji, iznos sredstava koji pripada političkim strankama i nezavisnim vijećnicima, rokovi isplata te način i rokovi objave izvješća o iznosu raspoređenih i isplaćenih sredstava te odricanje prava na naknadu za razdoblje 1. siječanja 2021.godine do donošenja odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju redovnih izbora sukladno odredbama Zakona kojim se uređuju lokalni izbori kojom prestaje mandat članovima Općinskog vijeća Općine Matulji.

Članak 2.

Za svakog vijećnika Općinskog vijeća Općine Matulji utvrđuje se iznos sredstava za utvrđivanje naknade za redovito godišnje financiranja političkih stranaka i nezavisnih vijećnika koji na mjesečnoj razini iznosi 825,00 kuna po vijećniku muškog spola te 907,50 kuna po vijećniku ženskog spola.

Članak 3.

Temeljem broja mandata u Općinskom vijeću, političkim strankama i nezavisnim vijećnicima za redovito godišnje financiranje na osnovi iznosa iz članka 2. ove Odluke, utvrđuje se iznos mjesečne naknade za redovito godišnje financiranja političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u 2021.godini kako slijedi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 4.

Izuzetno od odredbe članka 3. ove Odluke, za mjesec u kojem Odlukom Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju redovnih izbora, sukladno odredbama Zakona kojim se uređuju lokalni izbori, prestane mandat članovima Općinskog vijeća Općine Matulji., naknada će se utvrditi srazmjerno broju dana u istom mjesecu do dana prestanka mandata.

Članak 5.

Sredstva Proračuna Općine Matulji za 2021.godinu, raspoređena prema članku 3. ove Odluke, doznačuju se na žiro račun političke stranke odnosno poseban račun nezavisnih vijećnika tromjesečno do posljednjeg dana tromjesečja.

Izuzetno u slučaju iz članka 4., ako mandat prestane tijekom drugog tromjesečja, naknada za to tromjesečje isplatiti će se u roku od 15 dana od dana prestanka mandata članovima Općinskog vijeća.

Članak 6.

Na mrežnim stranicama Općine Matulji, po završetku tekuće proračunske godine, a najkasnije do 01. ožujka 2022.godine, objavit će se izvješće o iznosu raspoređenih i isplaćenih sredstava Proračuna Općine Matulji za redovito godišnje financiranja političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u 2021.godini

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 011-01/21-01/0002

UR.BROJ: 2156-04-01-01/21-0002

Matulji, 2. veljače 2021.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik Općinskog vijeća

Darjan Buković, bacc. oec., v. r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2173&mjesto=51211&odluka=8
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr