SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 45. Četvrtak, 31. prosinca 2020.
OPĆINA LOPAR

68.

Na temelju članaka 72. i 73. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, br. 68/18., 110/18. i 32/20.) i čl. 19. Statuta Općine Lopar („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 8/18. i 35/18.), Općinsko vijeće Općine Lopar na 32. sjednici održanoj 31. prosinca 2020. godine, donijelo je

II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA

održavanja komunalne infrastrukture u Općini Lopar
za 2020. godinu

Članak 1.

U Programu održavanja komunalne infrastrukture u Općini Lopar za 2020. godinu („Službene novine Primorsko-goranske županije“, br. 33/19. i 27/20.), (u daljnjem tekstu. Program), članak 2. mijenja se i glasi:

„Održavanje komunalne infrastrukture i visina potrebnih sredstava za obavljanje djelatnosti iz članka 1. određuje se kako slijedi:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

- električna energija (javna rasvjeta) =165.000,00 kn

- održavanje javne rasvjete =125.000,00 kn

- priključci i otkup snage =3.000,00 kn“

Članak 2.

Članak 3. Programa mijenja se i glasi:

„Sredstva potrebna za ostvarivanje ovih II. Izmjena i dopuna Programa u ukupnom iznosu od =1,968.661,95 kn osiguravaju se u II. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Lopar za 2020. godinu iz sredstava:

- komunalna naknada =1,568.661,95 kn

- turistička pristojba =400.000,00 kn

Provođenje ovih II. Izmjena Programa u nadležnosti je
Općinkog vijeća općine Lopar.“

Članak 3.

Ove II. Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu prvog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 011-03/20-01/01

UR.BROJ: 2169/02-01-20-44

Lopar, 31. prosinca 2020.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik

Dino Ivanić, bacc. oec., v. r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2172&mjesto=51281&odluka=68
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr