SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 45. Četvrtak, 31. prosinca 2020.
OPĆINA LOPAR

61.

Na temelju članka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19), članka 49. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), članka 141. i članka 143. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 88/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18 i 98/19), članku 6. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17 i 98/19), članku 6. i 10. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“ broj 100/18) te članka 19. Statuta Općine Lopar („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 8/18 i 35/18) Općinsko vijeće Općine Lopar na 32. sjednici održanoj dana 31. prosinca 2020. godine, donijelo je

II. IZMJENE I DOPUNE

PROGRAMA JAVNIH POTREBA U PROSVJETI, PREDŠKOLSKOM ODGOJU, SOCIJALNOJ SKRBI
I ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI ZA 2020. GODINU

Članak 1.

U Programu javnih potreba Općine Lopar u prosvjeti, predškolskom odgoju, socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti, („Službene novine Primorsko-goranske županije“ br. 33/19 i 27/20), (u daljnjem tekstu Program), članak 2. mijenja se i glasi:

„Za provođenje Programa osigurat će se sredstava u II. Izmjenama i dopunama proračuna Općine Lopar za 2020. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) u ukupnom iznosu od 1.592.367,79 kn, a u skladu sa dinamikom izvršavanja proračuna.“

Članak 2.

Članak 3. mijenja se i glasi:

„Programski dio proračuna za razdoblje 01.01. – 31.12.2020. godine.

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*“

Članak 3.

Ove II. Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu prvog dana nakon dana objave u «Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 011-03/20-01/01

URBROJ: 2169/02-01-20-47

Lopar, 31. prosinca 2020.

Predsjednik
Općinskog vijeća Općine Lopar

Dino Ivanić, bacc. oec., v. r.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2172&mjesto=51281&odluka=61
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr