SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 45. Četvrtak, 31. prosinca 2020.
OPĆINA LOPAR

60.

Na temelju članka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19), članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 47/90, 27/93 i 38/09) te članka 19. Statuta Općine Lopar („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 08/18 i 35/18) Općinsko vijeće Općine Lopar na 32. sjednici održanoj dana ­­­­­­­­­­­31. prosinca 2020.godine, donijelo je

II. IZMJENE I DOPUNE

PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI
ZA 2020. GODINU

Članak 1.

U Programu javnih potreba Općine Lopar u kulturi, („Službene novine Primorsko-goranske županije“ br. 33/19 i 27/20), (u daljnjem tekstu Program), članak 2. mijenja se i glasi:

„Za provođenje Programa osigurati će se sredstava u II. Izmjenama i dopunama proračuna Općine Lopar za 2020. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) u ukupnom iznosu od 911.277,75 kn, a u skladu s dinamikom izvršavanja proračuna.“

Članak 2.

Članak 3. mijenja se i glasi:

„Programski dio proračuna za razdoblje 01.01. – 31.12.2020. godine.

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*“

Članak 3.

Ove I. Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu prvog dana nakon dana objave u «Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 011-03/20-01/01

URBROJ: 2169/02-01-20-45

Lopar, 31. prosinca 2020.

Predsjednik
Općinskog vijeća Općine Lopar

Dino Ivanić, bacc. oec., v. r.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

 

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2172&mjesto=51281&odluka=60
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr