SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 43. Utorak, 22. prosinca 2020.
OPĆINA VRBNIK

59.

Temeljem članka 72. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 68/ 18, 110/18) i članka. 42. Statuta Općine Vrbnik („Službene novine Primorsko goranske županije“ broj 31/09, 33/09, 15/13, 25/13, 2/18, 17/20 i 32/20 ), Općinsko vijeće Općine Vrbnik, na sjednici održanoj 16. prosinca 2020. godine, donijelo je

II. IZMJENE GODIŠNJEG PROGRAMA

održavanja komunalne infrastrukture
na području Općine Vrbnik u 2020. godini
("Službene novine PGŽ" br. 31/19 i 32/20)

Članak 1.

Ovim se II. Izmjenama programa održavanja komunalne infrastrukture u 2020. godini na području Općine Vrbnik, u skladu sa predvidivim sredstvima i izvorima financiranja, određuju poslovi i radovi na održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukture, koji se podrazumijevaju pod obavljanjem komunalnih djelatnosti:

1. održavanje nerazvrstanih cesta,

2. održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima,

3. održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda,

4. održavanje javnih zelenih površina,

5. održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene,

6. održavanje groblja i krematorija unutar groblja,

7. održavanje čistoće javnih površina,

8. održavanje javne rasvjete

Ovim se II. Izmjenama programa utvrđuje opis i opseg poslova održavanja sa procjenom pojedinih troškova po djelatnostima, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa sa naznakom izvora financiranja.

Članak 2.

Sredstva za ostvarivanje Programa planirana su u iznosu od 2.133.200,00 kuna, a osigurat će se iz sljedećih izvora:

1. prihodi od komunalne naknade - 1.435.500,00 kuna,

2. ostali prihodi - 446.700,00 kuna,

3. naknada od konc.odobrenja - 23.000,00 kuna,

4. turistička pristojba - 63.000,00 kuna,

5. prihodi od CATV-a - 50.000,00 kuna ,

6. grobna naknada - 15.000,00 kuna,

7. ostali prihodi-KD Verbena - 100.000,00 kuna.

Članak 3.

Sredstva za ostvarivanje Programa rasporedit će se za financiranje obavljanja komunalnih djelatnosti održavanja komunalne infrastrukture, i to:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 4.

Sredstva za ostvarivanje ovog Programa osiguravaju se u Proračunu Općine Vrbnik za 2020. godinu, a njima raspolaže Općinski načelnik na prijedlog Jedinstvenog upravnog odjela.

Članak 5.

Ove II. Izmjene Programa stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-01/20-01/43

Ur. broj: 2142-07-03-20-2

Vrbnik,16. prosinca 2020.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRBNIK

Predsjednik

Ivan Juranić, v. r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2170&mjesto=51516&odluka=59
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr