SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 43. Utorak, 22. prosinca 2020.
GRAD RAB

87.

Na temelju članka 31. stavak 3. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“ broj 86/12, 143/13, 65/17 i 14/19) i članka 22. Statuta Grada Raba („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 27/09, 13/13, 31/13-pročišćeni tekst, 19/15, 4/18, 40/18 i 4/20), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj 17. prosinca 2020. godine, donijelo je

PROGRAM

UTROŠKA SREDSTAVA NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA U PROSTORU ZA 2021. GODINU

Članak 1.

Prihod Proračuna Grada Raba za 2021. godinu od naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru planiran je u iznosu od 10.000,00 kuna.

Članak 2.

Ostvareni prihod od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru koristit će se za izradu prostorno-planske dokumentacije i to za izradu Urbanističkog plana uređenja 25 - Suha Punta (Kampor) (T21).

Članak 3.

Ovaj Program objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“, a stupa na snagu 1. siječnja 2021. godine.

Klasa: 023-06/20-01/06

Ur. broj: 2169-01-02/3-20-19

Rab, 17. prosinca 2020.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik

Željko Peran, mag. ing. agr., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2170&mjesto=51280&odluka=87
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr