SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 1. Četvrtak, 21. siječnja 2021.
OPĆINA VINODOLSKA

2.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01., 60/01. – vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13.- pročišćeni tekst, 137/15.-ispravak pročišćenog teksta, 127., 98/19. i 144/20.) i članka 61. stavak 1. podstavak 12. Statuta Općine Vinodolske općine (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 40/09., 15/13., 7/18., 2/19., 13/20. i 41/20.-pročišćeni tekst), općinski načelnik Općine Vinodolska općina dana 15. siječnja 2021. godine, donosi sljedeću

O D L U K U

1. Predlaže se Skupštini trgovačkog društva VIO ŽRNOVNICA CRIKVENICA VINODOL d.o.o. Novi Vinodolski, da umjesto Gorana Cerovića iz Triblja, Ropci 1c (OIB-14694946969), imenovanje Kazimira Lučića iz Grižana-Belgrad, Kostelj 76 (OIB-28681580465) za predstavnika Općine Vinodolska općine u Nadzornom odboru VIO ŽRNOVNICA CRIKVENICA VINODOL d.o.o. Novi Vinodolski, Dubrova 22.

2. Ovaj Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 022-05/21-01/1

URBROJ: 2107-03/21-03-1678

Bribir, 15. siječnja 2021.

Vinodolska općina

Načelnik

mr. sc. Marijan Karlić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2169&mjesto=91253&odluka=2
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr