SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 1. Četvrtak, 21. siječnja 2021.
OPĆINA PUNAT

2.

Na temelju članka 10. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19) i članka 45. uta Općine Punat („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 8/18, 10/19 i 3/20) općinski načelnik Općine Punat, donosi

PLAN PRIJMA

u službu u Općinu Punat za 2021. godinu

I.

Ovim Planom utvrđuje se stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta, potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme i potreban broj vježbenika.

II.

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom Planu odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

III.

Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 1/21) predviđeno je ukupno 18 radnih mjesta, a zaposleno je 14 službenika na neodređeno vrijeme, što je prikazano u tabličnom prikazu koji čini sastavni dio ovog Plana.

IV.

U Jedinstveni upravni odjel Općine Punat sukladno predviđenim financijskim sredstvima u Proračunu Općine Punat za 2021. godinu, planira se prijam službenika na neodređeno vrijeme, i to:

1 službenik srednje stručne spreme ekonomske, društvene ili upravne struke,

1 službenik srednje stručne spreme u četverogodišnjem trajanju,

1 službenik srednje stručne spreme gimnazije, društvene ili tehničke struke.

V.

Na temelju ovog Plana, slobodno radno mjesto popunjava se putem javnog natječaja, a sukladno Zakonu o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

VI.

Ovaj Plan stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 080-02/21-01/1

URBROJ: 2142-02-02/1-21-1

Punat, 21. siječnja 2021.

OPĆINSKI NAČELNIK

Marinko Žic, v. r.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*
Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2169&mjesto=51521&odluka=2
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr