SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 1. Četvrtak, 21. siječnja 2021.
OPĆINA MRKOPALJ

1.

Na temelju članka 10. stavak 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi (NN br. 86/08, 61/11,4/18,112/19) i članka 41. Statuta Općine Mrkopalj (Službene novine Primorsko-goranske br 24/09, 34/09-ispr., 13/13, 19/13,8/18,18/20) na prijedlog pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Mrkopalj, općinski načelnik Općine Mrkopalj utvrđuje

Plan

prijma u službu u Općinu Mrkopalj za 2021. godinu

I.

Ovim se Planom prijma u službu u Općinu Mrkopalj za 2021. godinu utvrđuje prijam službenika i namještenika u upravna tijela Općine Mrkopalj u 2021. godini.

II.

Broj sistematiziranih radnih mjesta, stvarno stanje popunjenosti na neodređeno vrijeme, potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme , te potreban broj vježbenika na određeno vrijeme za upravna tijela općine utvrđuje se u tablici koja se nalazi u privitku i čini sastavni dio ovog Plana (Privitak 1.).

III.

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim novinama Primorsko-goranske županije".

KLASA:022-05/21-01/01

URBROJ:2112-05-02-21-1

Mrkopalj, 8. siječnja 2021.

Općinski načelnik

Josip Brozović, v. r.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2169&mjesto=51315&odluka=1
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr