SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 1. Četvrtak, 21. siječnja 2021.
GRAD RAB

1.

Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 86/08, 61/11, 4/18, 112/19), Gradonačelnik Grada Raba donio je dana ­12. siječnja 2021. godine

Plan

prijma u službu u Grad Rab za 2021. godinu

I.

Plan prijma u službu u Grad Rab za 2021. godinu (dalje u tekstu: Plan) donosi se za upravna tijela Grada Raba za 2021. godinu.

II.

Stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta, potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme te potreban broj vježbenika na određeno vrijeme za upravna tijela Grada Raba za 2021. godinu utvrđuje se u tablici koja se nalazi u privitku i čini sastavni dio ovog Plana.

III.

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, primjenjuje se od 1. siječnja 2021. godine i objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 023-01/21-01/1.

URBROJ:2169-01-01-21-1-1.

Rab, 12. siječnja 2021.

Gradončelnik

Nikola Grgurić, dipl. oec., v. r.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*
Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2169&mjesto=51280&odluka=1
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr