SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 1. Četvrtak, 21. siječnja 2021.
GRAD OPATIJA

1.

Grad Opatija, koji zastupa gradonačelnik Ivo Dujmić,

Općina Lovran, koju zastupa načelnik Bojan Simonič,

Općina Matulji, koju zastupa načelnik Mario Ćiković,

Općina Mošćenička Draga, koju zastupa načelnik Rikardo Staraj,

kao suosnivači Javne vatrogasne postrojbe Opatija,

Javna vatrogasna postrojba Opatije (kao poslodavac), koju zastupa zapovjednik Gordan Filinić

s jedne strane

i

Sindikat vatrogasaca Rijeka, Sindikalna podružnica JVP Opatija (u daljnjem tekstu: Sindikat), koju zastupa povjerenik Sindikalne podružnice Marino Brnčić

s druge strane

utvrđuju da je 27. studenog 2019. g. sklopljen Sporazum o osnovici za obračun plaće radnika u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Opatija kojim je utvrđena osnovica za obračun plaće u 2020. godini, te temeljem članka 45. Kolektivnog ugovora za radnike u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Opatija (SN PGŽ 15/20 i 16/20, u nastavku teksta: Ugovor) ugovorne strane suglasno utvrđuju visinu osnovice za izračun plaće radnika Javne vatrogasne postrojbe Opatija u 2021. godini i dana 4.01.2021. godine zaključuju sljedeći

ANEKS broj II

KOLEKTIVNOM UGOVORU

za radnike u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Opatija

Članak 1.

Ugovorne strane suglasne su da osnovica za obračun plaće radnika u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Opatija u 2021. godini iznosi po satu 15,48 kuna bruto.

Članak 2.

Ukoliko neki od suosnivača ne uplati svoj udio sredstava potreban za obračun plaće prema članku 1. ovog Aneksa Ugovora, Grad Opatija pridržava pravo da obračun obavlja prema osnovici izračunatoj prema uplaćenim sredstvima, o čemu će unaprijed obavijestiti ugovorne strane.

Ukoliko aktom kojim se određuje iznos sredstava za decentralizirane funkcije financirane iz državnog proračuna budu smanjena sredstva financiranja plaća u odnosu na 2020. godinu, svaka ugovorna strana može inicirati izmjenu u pogledu osnovice za obračun plaće u 2021. godini.

Članak 3.

Ostali uglavci Ugovora ostaju neizmijenjeni.

Članak 4.

Ovaj Aneks stupa na snagu danom potpisivanja.

Aneks se sklapa u 14 jednakih primjeraka. Svaka ugovorna strana zadržava po dva primjerka, dok Grad Opatija dodatna dva primjerka upućuje nadležnom tijelu na registraciju.

Aneks će biti objavljen u 'Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 112-10/20-01/03

URBROJ: 2156/01-03/01-20-30

ZA SINDIKAT ZA GRAD OPATIJU

Marino Brnčić, v. r. Ivo Dujmić, v. r.

ZA JVP OPATIJA ZA OPĆINU LOVRAN

Gordan Filinić, v. r. Bojan Simonič, v. r.

ZA OPĆINU MATULJI

Mario Ćiković, v. r.

ZA OPĆINU

MOŠĆENIČKA DRAGA

Rikardo Staraj, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2169&mjesto=10006&odluka=1
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr