SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 1. Četvrtak, 21. siječnja 2021.
GRAD CRES

1.

Na temelju članka 47. Statuta Grada Cresa (“Službene novine” Primorsko-goranske županije br. 29/09,14/13, 5/18, 25/18, 22/20), i čl. 10. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” RH broj 86/08, 61/11, 4/18, 96/18, 112/19), a u svezi s Proračunom Grada Cresa za 2021. godinu, Gradonačelnik Grada Cresa donosi

PLAN

PRIJMA U SLUŽBU U GRAD CRES
ZA 2021. GODINU

Članak 1.

Ovim Planom prijma u službu utvrđuje se prijam službenika i namještenika u Upravni odjel za opće i pravne poslove i Upravni odjel za proračun i financije, komunalni sustav i prostorno planiranje u 2021. godini.

Članak 2.

Broj sistematiziranih radnih mjesta, stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta za tijela Grada Cresa i potreban broj službenika, utvrđuje se u tablici koja se nalazi u privitku i čini sastavni dio ovog plana.

Članak 4.

Plan prijma u službu objavit će se u “Službenim novinama Primorsko goranske županije“.

Klasa: 100-01/21-1/1

Ur. broj:2213/02-02-21-1

Cres, 11. siječnja 2021.

Gradonačelnik

Kristijan Jurjako, struč. spec. oec., v. r.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*
Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2169&mjesto=10002&odluka=1
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr