SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 1. Četvrtak, 21. siječnja 2021.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

1.

Župan Primorsko-goranske županije, na prijedlog pročelnice Upravnog odjela za kulturu, sport i tehničku kulturu Primorsko-goranske županije, temeljem članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), članka 52. točka 11. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 23/09, 9/13, 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 – pročišćeni tekst i 2/20), članka 23. stavka 2. Odluke o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Primorsko-goranske županije („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/19), te nakon savjetovanja s Povjerenikom Sindikalne podružnice Primorsko-goranska županija, dana 11. siječnja 2021. godine, donosi

PRAVILNIK

o izmjenama i dopunama
Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela
za kulturu, sport i tehničku kulturu

Članak 1.

U Pravilniku o unutarnjem redu Upravnog odjela za kulturu, sport i tehničku kulturu - u daljnjem tekstu: Pravilnik („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 1/20 i 36/20), u Sistematizaciji radnih mjesta koja je sastavni dio Pravilnika, kod radnog mjesta pod rednim brojem 5. VIŠI SAVJETNIK ZA KULTURU II, u opisu poslova radnog mjesta mijenja se opis poslova u alineji 5., te glasi:

„Surađuje sa subjektima u procesu povezivanja s ustanovama kulture, te korisnicima proračuna za koje je nadležan Upravni odjel; Po potrebi koordinira, prati i obavlja stručne i administrativne poslove i stručno vodi projekte (su)financirane sredstvima fondova EU za potrebe Upravnog odjela; koordinira najsloženijim poslovima praćenja, usklađivanja i postizanja zadanih pokazatelja u sklopu EU projekata za potrebe Upravnog odjela. Obavlja ostale poslove po nalogu pročelnika.“

Kod istog radnog mjesta u opisu standardnog mjerila potrebnog stručnog znanja mijenja se alineja 1., te glasi:

„- Magistar ili stručni specijalist društvene, humanističke ili umjetničke struke“.

Članak 2.

U Sistematizaciji radnih mjesta koja je sastavni dio Pravilnika, kod radnog mjesta pod rednim brojem 7. VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA SPORT I TEHNIČKU KULTURU, u opisu standardnog mjerila potrebnog stručnog znanja mijenja se alineja 1., te glasi:

„- Magistar ili stručni specijalist društvene, humanističke ili tehničke struke“.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

Klasa: 023-01/20-01/8

Ur. broj: 2170/1-06-02/3-21-14

Rijeka, 11. siječnja 2021.

Ž U P A N

Zlatko Komadina, dipl.ing., v. r.

Županija

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2169&mjesto=00001&odluka=1
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr