SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 42. Ponedjeljak, 21. prosinca 2020.
OPĆINA LOPAR

50.

Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“, br. 86/12., 143/13., 65/17. i 14/19.) i čl. 19. Statuta Općine Lopar („Službene novine Primorsko-goranske županije“, br. 8/18. i 35/18.), Općinsko vijeće Općine Lopar na 30. sjednici održanoj 7. prosinca 2020. godine, donijelo je

PROGRAM

korištenja sredstava naknade za zadržavanje
nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Lopar u 2021. godini

Članak 1.

 Ovim Programom utvrđuje se namjensko korištenje sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Lopar.

Članak 2.

Prihod od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru planiran je u Proračunu Općine Lopar za 2021. godinu u iznosu od =20.000,00 kuna.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Raspored financijskih sredstava iz članka 2. utvrđuje se po aktivnosti kako slijedi:

Članak 4.

Iznos sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru, ovisi o broju dostavljenih Rješenja o izvedenom stanju, te naplaćenih prihoda po izdanim Rješenjima o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Lopar.

Članak 5.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“, a primjenjuje se od 01. siječnja 2021. godine.

KLASA: 011-03/20-01/01

UR.BROJ: 2169/02-01-20-34

Lopar, 7. prosinca 2020.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik

Dino Ivanić, bacc. oec., v. r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2166&mjesto=51281&odluka=50
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr