SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 42. Ponedjeljak, 21. prosinca 2020.
OPĆINA LOPAR

41.

Temeljem odredbi članka 39. Zakona o proračunu («Narodne novine», br. 87/08., 136/12. i 15/15.) i članka 19. Statuta Općine Lopar («Službene novine Primorsko-goranske županije», br. 8/18. i 35/18.), Općinsko vijeće Općine Lopar, na 30. sjednici održanoj 7. prosinca 2020. godine, donijelo je

PRORAČUN

OPĆINE LOPAR ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2022. I 2023. GODINU

Članak 1.

Proračun Općine Lopar za 2021. godinu i Projekcije proračuna za 2022. i 2023. godinu, sastoji se od:

* tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

U Proračunu Općine Lopar za 2021. godinu i Projekcijama proračuna za 2022. i 2023. godinu, prihodi i rashodi, te primici i izdaci, utvrđeni su kako slijedi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Posebni dio proračuna za 2021. godinu i Projekcije proračuna za 2022. i 2023. godinu, sastoji se od plana rashoda i izdataka koji su iskazani po vrstama i raspoređeni u programe, koje čine aktivnosti i projekti.

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 4.

Proračun Općine Lopar za 2021. godinu i Projekcije proračuna za 2022. i 2023. godinu biti će objavljeni u «Službenim novinama Primorsko-goranske županije» i na službenim internetskim stranicama Općine Lopar www.opcina-lopar.hr, a stupaju na snagu 01. siječnja 2021. godine.

KLASA: 011-03/20-01/01

UR.BROJ: 2169/02-01-20-­28

Lopar, 7. prosinca 2020.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik

Dino Ivanić, bacc. oec., v. r.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

 

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2166&mjesto=51281&odluka=41
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr