SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 34. Utorak, 13. listopada 2020.
OPĆINA LOPAR

38.

Na temelju članka čl. 19. Statuta Općine Lopar (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 8/18, 35/18 ), Općinsko vijeće Općine Lopar na 29. sjednici održanoj dana 12. listopada 2020. godine, donosi

ODLUKU

o sufinanciranju dijela pogrebnih troškova

Članak 1.

Općina Lopar snosit će troškove za podmirenje dijela pogrebnih troškova u iznosu od 3.000,00 kuna za svakog umrlog s prebivalištem u Loparu koji će biti sahranjen na mjesnom groblju u Loparu.

Članak 2.

Pravo za nadoknadu dijela troškova za pogrebne usluge ostvaruje obitelj ili nasljednik umrlog.

Članak 3.

Pravo se ostvaruje podnošenjem zahtjeva putem Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lopar.

Članak 4.

Ova Odluka bit će objavljena u Službenim novinama Primorsko-goranske županije, a stupa na snagu 1. siječnja 2021. godine.

KLASA: 011-03/20-01/01

URBROJ:2169/02-01-20-23

Lopar, 12. listopada 2020.

OPĆINA LOPAR
OPĆINSKO VIJEĆE

Predsjednik

Dino Ivanić, bacc.oec., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2160&mjesto=51281&odluka=38
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr