SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 25. Ponedjeljak, 27. srpnja 2020.
GRAD KRK

42.

Na temelju odredbe članka 90. i 91. Zakona o proračunu (“Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 40. Statuta Grada Krka (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/14, 3/18 i 7/20), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 23. srpnja 2020. godine, donijelo je

O D L U K U

o izmjeni i dopuni Odluke o davanju suglasnosti i davanju jamstva za zaduživanje

Članak 1.

U Odluci o davanju suglasnosti i davanju jamstva za zaduživanje (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 7/17) u članku 1. stavku 1. mijenjaju se podstavci 1. i 2. i glase:

“- korištenje kredita do 31.12.2021. godine koji je ujedno i datum prijenosa kredita u otplatu, broj korištenja ograničava se na 40 korištenja,

- rok otplate: 20 jednakih polugodišnjih rata od kojih prva dospijeva na naplatu 30.06.2022. godine, a zadnja 31.12.2031. godine“

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u “Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

Klasa: 441-02/20-01/01

Ur. broj:2142/01-01-20-3

Krk, 23. srpnja 2020.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Josip Brusić, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2152&mjesto=51500&odluka=42
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr