SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 25. Ponedjeljak, 27. srpnja 2020.
GRAD MALI LOŠINJ

33.

Na temelju članka 67. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” br.68/18,110/18,32/20) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (“Službene novine PGŽ” br. 26/09, 32/09, 10/13 i 24/17-pročišćeni tekst,9/18) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 24. srpnja 2020. godine, donijelo je

I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA

građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu

Članak 1.

U Programu građenja komunalne infrastrukture za 2020.godinu (u daljnjem tekstu Program). objavljen u Službenim novinama PGŽ' br. 35/19 u članku 1. mijenja se tablica i glasi:

1.CESTE, PARKIRALIŠTA, GARAŽA

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Izvori sredstava:

- komunalni doprinos1.178.000,00 kn

- spomenička renta 100.000,00 kn

- kapitalne pomoći PGŽ 150.000,00 kn

- vlastiti prihodi 250.000,00 kn

- namjenski primici od zaduživanja 450.000,00 kn

- kapitalna donacija 250.000,00 kn

2. JAVNA RASVJETA

Izvori sredstava:

- komunalni doprinos 950.000,00 kn

- donacije 2.000.000,00 kn

- opći prihodi 30.000,00 kn

3. JAVNE POVRŠINE I JAVNE ZELENE POVRŠINE

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Izvori sredstava:

- komunalni doprinos 800.000,00 kn

- donacije 8.250.000,00 kn

- kapitalne pomoći RH 3.910.000,00 kn

- prihod od koncesija 340.000,00 kn

- boravišna pristojba 50.000,00 kn

- opći prihodi 100.000,00 kn

- vlastiti prihodi 515.000,00 kn

- višak 1.029.150,91 kn

4.REKAPITULACIJA

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.mijenja se i glasi:

Članak 2.

Ukupna sredstva za ostvarivanje ovog Programa utvrđuju se u iznosu od 20.352.150,91 kn od čega komunalni doprinos iznosi 2.928.000,00kn, kapitalne pomoći RH 3.910.000,00 kn, kapitalne pomoći PGŽ-a 150.000,00 kn, opći prihodi 130.000,00 kn, naknade od koncesija 340.000,00 kn, donacije 10.500.000,00 kn, vlastiti prihodi 765.000,00 kn, boravišna pristojba 50.000,00 kn, spomenička renta 100.000,00 kn, namjenski primici od zaduživanja 450.000,00 kn i višak 1.029.150,91.

Članak 3.

Ovaj Program se objavljuje u Službenim novinama PGŽ, a stupa na snagu osmog dana od objave.

KLASA: 361-02/20-01/04

URBROJ: 2213/01-01-20-4

Mali Lošinj, 24. srpnja 2020.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

PREDSJEDNIK

Elvis Živković, v.r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2152&mjesto=10005&odluka=33
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr