SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 27. Ponedjeljak, 10. kolovoza 2020.
OPĆINA LOPAR

29.

Na temelju članka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19), članka 74., 75. i 76. Zakona o sportu („Narodne novine“ broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16 i 98/19) te članka 19. Statuta Općine Lopar („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 8/18 i 35/18) Općinsko vijeće Općine Lopar na 27. sjednici održanoj dana 10. kolovoza 2020. godine, donijelo je

I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA

JAVNIH POTREBA U SPORTU ZA 2020. GODINU

Članak 1.

U Programu javnih potreba Općine Lopar u sportu, („Službene novine Primorsko-goranske županije, br. 23/20), (u daljnjem tekstu Program), članak 2. mijenja se i glasi:

„Za provođenje Programa osigurati će se sredstava u I. Izmjenama i dopunama proračuna Općine Lopar za 2020. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) u ukupnom iznosu od 3.305.000,00 kn, a u skladu s dinamikom izvršavanja proračuna.“

Članak 2.

Članak 3. mijenja se i glasi:

"Programski dio proračuna za razdoblje 01.01. – 31.12.2020. godine.

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*“

Članak 3.

Ove I. Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim novinama Primorsko-goranske županije".

Klasa: 011-03/20-01/01

Ur. broj: 2169/02-01-20-18

Lopar, 10. kolovoza 2020.

PREDSJEDNIK

OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE LOPAR

Dino Ivanić, bacc.oec., v.r.

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2151&mjesto=51281&odluka=29
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr