SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 24. Petak, 17. srpnja 2020.
OPĆINA LOPAR

20.

Na temelju članka 14. Zakona o zaštiti od požara (»Narodne novine« broj 92/10) i Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2020. godini (»Narodne novine« broj 3/20), Stožer civilne zaštite Općine Lopar, na sjednici održanoj dana 17. srpnja 2020. godine, usvaja

Plan

rada Stožera civilne zaštite Općine Lopar za 2020. godinu

I.

U cilju što bolje pripreme protupožarne sezone u 2020. godini, Stožer civilne zaštite Općine Lopar usvaja Plan rada za protupožarnu sezonu 2020. godine.

II.

Planom rada iz točke I. utvrđuju se slijedeći zadaci:

  • organiziranje sjednice Stožera civilne zaštite tematski vezano uz pripremu protupožarne sezone,
  • usvajanje Financijskog plana za provedbu zadaća tijekom požarne sezone u 2020. godini,
  • predlaganje usvajanja Plana operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Općinu Lopar u 2020. godini,
  • predlaganje usvajanja Plana aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara na području Općine Lopar za 2020. godinu,
  • utvrđivanje stanja ispravnosti na vozilima, opremi i tehnici Dobrovoljnog vatrogasnog društva Lopar,
  • praćenje i nadziranje stanja odlagališta otpada i poduzimanje mjera za sanaciju u slučaju eventualne pojave nekontroliranih »divljih« odlagališta na području Općine Lopar,
  • provođenje drugih zadaća iz Programa aktivnosti kojeg je donijela Vlada Republike Hrvatske uvažavajući trenutno stanje na području nadležnosti Stožera civilne zaštite.

III.

Ovaj plan realizirati će se u suradnji s drugim subjektima zaštite od požara na području Općine Lopar.

IV.

Ovaj Plan stupa na snagu danom usvajanja i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« .

Klasa: 021-06/20-01/05

Ur. broj: 2169/02-02-20-2

Lopar, 17. srpnja 2020.

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE
OPĆINE LOPAR

Načelnik stožera

Dominik Paparić, mag.oec.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2150&mjesto=51281&odluka=20
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr