SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 24. Petak, 17. srpnja 2020.
OPĆINA LOPAR

18.

Na temelju članka 14. Zakona o zaštiti od požara (»Narodne novine« broj 92/10) i Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2020. godini (»Narodne novine« broj 3/20), Stožer civilne zaštite Općine Lopar, na sjednici održanoj dana 17. srpnja 2020. godine, usvaja

Financijski plan

za požarnu 2020. godinu

I.

Proračunom Općine Lopar za 2020. godinu i Projekcijama Proračuna za 2021. i 2022. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 33/19) predviđena su financijska sredstva za požarnu sezonu u 2020. godini, kako slijedi:

 1. Protupožarni nadzor Općine Lopar (PVZO)
  - 40.000,00 kuna
 2. DVD Lopar- redovna djelatnost- 160.000,00 kuna
 3. DVD Lopar- sufinanciranje plaća djelatnika
  - 30.000,00 kuna
 4. DVD Lopar- nabava opreme- 70.000,00 kuna
 5. Civilna zaštita- redovna djelatnost- 10.000,00 kuna
 6. Hrvatska gorska služba spašavanja (HGSS)
  - 20.000,00 kuna

II.

Ovaj Plan stupa na snagu danom usvajanja i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« .

Klasa: 021-06/20-01/05

Ur. broj: 2169/02-02-20-3

Lopar, 17. srpnja 2020.

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE
OPĆINE LOPAR

NAČELNIK STOŽERA

Dominik Paparić, mag.oec.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2150&mjesto=51281&odluka=18
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr