SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 21. Srijeda, 17. lipnja 2020.
OPĆINA LOPAR

9.

Na temelju čl. 36. i čl. 53. st. 2. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 123/17) (dalje u tekstu: Zakon), Općinski načelnik Općine Lopar, dana 15. lipnja 2020. donosi sljedeću

ODLUKU
O IMENOVANJU LOKALNOG KOORDINATORA
ZA KOORDINACIJU I NADZOR IZDRADE
AKATA STRATEŠKOG PLANIRANJA
OD ZNAČAJA ZA OPĆINU LOPAR

I.

Za lokalnog koordinatora za koordinaciju i nadzor izrade akata strateškog planiranja na razini općine Lopar, imenuje se Manuela Ivanić, mag.oec., zaposlena na radnom mjestu pročelnice u Jedinstvenom upravnom odjelu, e-mail: procelnica@opcina.lopar.hr, broj telefona 051/775-598.

Za zamjenika lokalnog koordinatora iz stavka 1. ovoga članka, imenuje se Marijana Protulipac Tomičić, bacc.oec., zaposlena na radnom mjestu voditeljice Ureda načelnika u Jedinstvenom upravnom odjelu, e-mail: mptomicic@opcina-lopar.hr, broj telefona 051/775-593.

II.

Lokalni koordinator obavlja sljedeće poslove:

1. koordinira i nadzire izradu akata strateškog planiranja od značaja za Općinu Lopar iz članaka 25. i 26. Zakona za koje ih ovlasti Općinski načelnik,

2. provjerava usklađenost akata strateškog planiranja od značaja za Općinu Lopar iz točke 1. ovoga stavka s aktima strateškog planiranja više ili jednake hijerarhijske razine i o tome podnosi izvješće izvršnom tijelu jedinice lokalne samouprave i Koordinacijskom tijelu,

3. nadzire i prati provedbu akata strateškog planiranja iz točke 1. ovoga stavka te izvješćuje izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave, regionalnog koordinatora i Koordinacijsko tijelo o njihovoj provedbi,

4. koordinira poslove na razini Općine Lopar vezane uz planiranje i provedbu razvojnih projekata,

5. obavlja upis razvojnih projekata od značaja za Općinu Lopar u registar projekata iz članka 46. Zakona,

6. surađuje s Koordinacijskim tijelom, regionalnim koordinatorima i drugim lokalnim koordinatorima na poslovima strateškog planiranja i upravljanja razvojem i

7. obavlja i druge poslove sukladno Zakonu.

III.

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a objavit će se na službenoj web stranici Općine Lopar i biti dostupna javnosti u skladu sa odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15).

Klasa: 035-01/20-01/06

Ur. broj: 2169/02-03-20/01

Lopar, 15. lipnja 2020.

OPĆINA LOPAR

Općinski načelnik

Josip Borić, v. r.

OBRAZLOŽENJE

Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 123/ 17) naglasak stavlja na ulogu i funkcioniranje tijela u sustavu strateškog planiranja. Odredbama zakona, sustav strateškog planiranja i upravljanja razvojem u Republici Hrvatskoj čine: Sabor, Vlada i Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske, središnja tijela državne uprave (te druga javna tijela koja imaju obveze i odgovornosti u postupku planiranja), županije, gradovi i općine. Također, sustav čine i Koordinacijsko tijelo, koordinatori za strateško planiranje središnjih tijela državne uprave te regionalni (tj. županijski) i lokalni (tj. gradova i općina) koordinatori. (čl. 32.)

Na više mjesta Zakon je precizno utvrdio opseg obveza, kako slijedi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2147&mjesto=51281&odluka=9
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr