SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 18. Četvrtak, 28. svibnja 2020.
OPĆINA LOPAR

8.

Na temelju članka 13. i 14. Zakona o zaštiti od požara (»Narodne novine« broj 92/10), članka 13. Pravilnika o zaštiti šuma od požara (»Narodne novine« broj 33/14), Programa aktivnosti u provedbi posebnim mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2020. godini (»Narodne novine« broj 3/20) i članka 37. Statuta Općine Lopar (»Službene novine« Primorsko - goranske županije broj 8/18, 35/18), Načelnik Općine Lopar dana 27. svibnja 2020. godine donosi

ODLUKU
o ustrojavanju motriteljsko-dojavne službe

Članak 1.

Ustrojava se Motriteljsko-dojavna služba (u daljnjem tekstu: Služba) s ciljem ranog i pravovremenog otkrivanja i dojave požara na otvorenom prostoru područja Općine Lopar u razdoblju od 1. lipnja do 15. rujna 2020. godine.

Motriteljsko - dojavna služba predstavlja operativni plan Općine Lopar za provedbu mjera zaštite od požara za 2020. godinu.

Članak 2.

Temeljem Programa aktivnosti u provedbi posebnim mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2020. godini (»Narodne novine« broj 3/20), u razdobljima visokog i vrlo visokog indeksa opasnosti od nastanka požara Služba će vršiti cjelodnevno dežurstvo od 10,00 do 20,00 sata.

Članak 3.

Služba se provodi osmatranjem koje obavlja do 2 osmatrača. Osmatrači moraju imati najmanje položen protupožarni minimum ili ga je dužan položiti u roku od 6 (šest) mjeseci.

Članak 4.

Služba na Mačevu vrhu mora biti opremljena dalekozorom, preglednim zemljovidom područja motrenja, odgovarajućim sustavom za dojavu požara , popisom čimbenika koji su uključeni u gašenje požara (vatrogasci, policija, centar motrenja i obavješćivanja, ovlaštene ustrojbene jedinice pravnih osoba za gospodarenje i upravljanje šumama i šumskim zemljištem i dr.) i osnovnim priručnim alatom za gašenje početnih požara (metlanica, brentača ili naprtnjača, sjekira, lopata).

Članak 5.

Služba na Mačevu vrhu dio je sustava protupožarne preventive koja se sustavno provodi na području Općine Lopar i dijela otoka Raba, a koju čine izviđačko-preventivne ophodnje Hrvatskih šuma te vatrogasna operativa Dobrovoljnog vatrogasnog društva Lopar i Dobrovoljnog vatrogasnog društva Rab.

Članak 6.

Osmatrači su dužni usko surađivati sa svim čimbenicima protupožarne zaštite otoka Raba, a neposredno su podređeni zapovjedniku vatrogasne zajednice otoka Raba.

Članak 7.

Služba obavlja dojave Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Lopar, na broj telefona 775 - 175, pozivom na broj 112, te pozivom Vatrogasnom operativnom centru Rijeka (VOC) na broj telefona 359 - 112.

Članak 8.

Odluka o osnivanju Motriteljsko-dojavne službe bit će objavljena u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjivat će se od 1. lipnja 2020. godine.

Klasa: 022-05/20-01/03

Ur. broj: 2169/02-02-20-01

Lopar, 27. svibnja 2020.

NAČELNIK OPĆINE LOPAR

Josip Borić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2144&mjesto=51281&odluka=8
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr