SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 15. Četvrtak, 7. svibnja 2020.
GRAD KRK

23.

Na temelju članka 90. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/14, 3/18 i 7/20), Gradsko vijeće Grada Krka, na izvanrednoj (elektronskoj) sjednici održanoj 4. svibnja 2020. godine, donijelo je

ODLUKU
o davanju suglasnosti za zaduživanje Ponikve eko otok
Krk d.o.o. Krk kod Erste&Steiermärkische banke d.d.

Članak 1.

Daje se suglasnost društvu Ponikve eko otok Krk za zaduživanje putem dugoročnog kunskog kredita kod Erste&Steiermärkische banke d.d. u iznosu od 6.307.397,93 HRK, radi financiranja projekta Izgradnje elektroničke komunikacijske infrastrukture (EKM) velike brzine u istom infrastrukturnom kanalu fekalne kanalizacije EU projekta »Projekt prikupljanja, pročišćavanja i odvodnje otpadnih voda na području Otoka Krka«, pod sljedećim uvjetima:

                              *tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

Ponikve eko otok Krk d.o.o dužno je Gradu Krku odmah po sklapanju dostaviti ugovor o kreditu kako bi Grad u roku od 8 dana mogao isti dostaviti Ministarstvu financija.

Ponikve eko otok Krk d.o.o dužno je dostavljati Gradu Krku kvartalna izvješća o stanju duga po danoj suglasnosti u roku 5 dana po proteku kvartala.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 403-02/20-01/04

Ur. broj: 2142/01-01-20-5

Krk, 4. svibnja 2020.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Josip Brusić, v. r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2141&mjesto=51500&odluka=23
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr