SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 15. Četvrtak, 7. svibnja 2020.
GRAD KRK

21.

Na temelju članka 95. stavak 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 68/18, 110/18 i 32/ 20), Odluke Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja KLASA: 804-08/20-01/1, URBROJ: 531-01-20-1, od 20. ožujka 2020. godine i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/ 09, 41/09, 13/13, 20/14, 3/18 i 7/20), Gradsko vijeće Grada Krka, na izvanrednoj (elektronskoj) sjednici održanoj 4. svibnja 2020. godine, donijelo je

ODLUKU
o oslobođenju od obveze plaćanja komunalne naknade
za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi
za obavljanje poslovne djelatnosti, za vrijeme
trajanja epidemije COVID-19

Članak 1.

Obveze plaćanja komunalne naknade potpuno će se osloboditi vlasnik ili korisnik poslovnog prostora i građevinskog zemljišta koje služi obavljanju poslovne djelatnosti, koji je sukladno Odluci Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske KLASA: 810-06/20-01/7, URBROJ: 511-01-300- 20-1, od dana 19. ožujka 2020. godine (»Narodne novine« broj 32/20) obuhvaćem mjerom obustave rada, za razdoblje od 01.04.2020. do 30.06.2020. (drugi kvartal).

Članak 2.

Oslobađanje iz članka 1. ove Odluke ne odnosi se na obveznike iz članka 14. Odluke o komunalnoj naknadi (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 43/ 18), koji komunalnu naknadu plaćaju u visini 1,5% ukupnog godišnjeg prihoda iz prethodne godine.

Članak 3.

Postupak u svezi oslobađanja od plaćanja komunalne naknade sukladno članku 1. ove Odluke pokreće Jedinnstveni upravni odjel, Odsjek za komunalno gospodarstvo po službenoj dužnosti, a od obveznika plaćanja komunalne naknade u slučaju potrebe zatražit će se dostava odgovarajuće dokumentacije u svezi ispunjavanja uvjeta iz članka 1. ove Odluke.

U postupku oslobađanja iz stavka 1. ovog članka Jedinnstveni upravni odjel, Odsjek za komunalno gospodarstvo ne donosi rješenje, već obvezniku plaćanja komunalne naknade na dokaziv način (putem poštanske pošiljke, elektroničke pošte is l.) dostavlja pisanu obavijest o oslobađanju plaćanja komunalne naknade.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-03/20-01/18

Ur. broj: 2142/01-01-20-4

Krk, 4. svibnja 2020.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Josip Brusić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2141&mjesto=51500&odluka=21
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr