SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 14. Četvrtak, 30. travnja 2020.
OPĆINA VRBNIK

3.

Na temelju članka 86.a Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 10. točke 5. Pravilnika o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 55/09 i 139/10), članka 42. Statuta Općine Vrbnik (»Službene novine Primorsko- goranske županije«, broj 31/09, 33/09, 15/13, 25/13, 2/18 i 37/18), Općinsko vijeće Općine Vrbnik na svojoj 18. sjednici koja je održana elektronski dana 30. travnja 2020. godine, donijelo je

ODLUKU
o kratkoročnom zaduživanju Općine Vrbnik

Članak 1.

Odobrava se zaduživanje Općine Vrbnik kod Privredne banke Zagreb d.d. u iznosu od 2.000.000,00 kuna, na rok otplate od 12 mjeseci po sljedećim uvjetima:

                              *tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

Na ime jamstva za povrat kredita Općina Vrbnik će izdati jednu zadužnicu i dvije mjenice.

Članak 3.

Odobrena kreditna sredstva u iznosu od 2.000.000,00 kuna koristiti će se za premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospIjeća obveza za investicije. Navedeni kapitalni projekt planiran je u Proračunu Općine Vrbnik za 2019. godinu na pozicijama 123,124 125, Kapitalni projekt K010209 ceste i putevi.

Članak 4.

Ovlašćuje se Općinski načelnik Općine Vrbnik za zaključivanje Ugovora o kreditu.

Ovlašćuje se Općinski načelnik Općine Vrbnik za izdavanje jedne zadužnice i dvije mjenice.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 403-01/20-01/01

Ur. broj: 2142-07-03-20-1

Vrbnik, 30. travnja 2020.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRBNIK

Predsjednik

Ivan Juranić, v. r.

 

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2140&mjesto=51516&odluka=3
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr