SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 13. Subota, 25. travnja 2020.
OPĆINA OMIŠALJ

42.

Na temelju čl. 38. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije br. 29/13, 8/18 i 3/ 20) Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici održanoj 24. travnja 2020. donijelo je

ODLUKU
o mjerama pomoći

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuju se privremene mjere pomoći poradi suzbijanja gospodarskih šteta nastalih kao posljedica epidemije izazvane novim coronavirusom (SARS - CoV - 2) koji uzrokuje bolest COVID-19.

Članak 2.

Poduzetnicima koji obavljaju gospodarske djelatnosti koje su obuhvaćene mjerom zabrane rada odlukom Nacionalnog stožera civilne zaštite odobrava se na vrijeme od 3 mjeseca odgoda plaćanja svih računa s dospijećem plaćanja nakon 19.3.2020. i to za:

- komunalnu naknadu za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti,

- zakupninu za poslovne prostore u vlasništvu Općine Omišalj i

- zakupninu za korištenje javnih površina za terase i montažne objekte.

Poduzetnici iz prethodnog stavka ovog članka ove Odluke dužni su u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke podnijeti zahtjev Općini Omišalj za odgodom plaćanja komunalne naknade i zakupnine iz prethodnog stavka ovog članka ove Odluke, te su uz zahtjev dužni priložiti dokaz/e iz kojeg slijedi za su obuhvaćeni mjerom zabrane rada odlukom Nacionalnog stožera civilne zaštite.

Članak 3.

Zakupcima javnih površina za terase i montažne objekte na području Općine Omišalj se razmjerno umanjuje godišnji zakup javnih površina za razdoblje od stupanja na snagu mjera nacionalnog stožera civilne zaštite do njihovog konačnog ukidanja, a koje se odnose na zabranu rada zakupaca.

Zakupci iz prethodnog stavka ovog članka ove Odluke dužni su u roku od 15 dana od ukidanja mjere zabrane rada odlukom Nacionalnog stožera civilne zaštite podnijeti Općini Omišalj zahtjev za razmjerno umanjenje godišnjeg zakupa te su uz zahtjev dužni priložiti dokaz/e iz kojeg slijedi za su bili obuhvaćeni mjerom zabrane rada odlukom Nacionalnog stožera civilne zaštite, te u kojem periodu.

Članak 4.

Udrugama koje koriste poslovni prostor u vlasništvu Općine Omišalj odobrava se na temelju njihova zahtjeva na vrijeme od 3 mjeseca odgoda plaćanja svih računa za zakupninu s dospijećem plaćanja nakon 19.3.2020.

Zahtjev iz prethodnog stavka ovog članka ove Odluke podnosi se Općini Omišalj u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Članak 5.

Osobama kojima je odobren zahtjev za koncesijsko odobrenje odobrava se na temelju njihova zahtjeva na vrijeme od 3 mjeseca odgoda plaćanja svih obveza s dospijećem plaćanja nakon 19.3.2020.

Zahtjev iz prethodnog stavka ovog članka ove Odluke podnosi se Općini Omišalj u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Članak 6.

Odgađa se pokretanje svih postupaka prisilne naplate za sva potraživanja Općine Omišalj te postupaka prisilnog iseljenja za vrijeme važenja mjera Nacionalnog stožera civilne zaštite, osim za postupke kojima prijeti zastara.

Članak 7.

Za vrijeme trajanja odgode plaćanja obveza koje su predmetom ove Odluke, neće se obračunavati zakonska zatezna kamata.

Članak 8.

Općina Omišalj će uzimajući u obzir cjelokupnu gospodarsku situaciju i mjere koje se budu donosile, u skladu sa najavljenim zakonima ili odlukama Vlade RH koji su u proceduri, razmotriti uvođenje novih mjera i oblika pomoći.

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od objave u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

Klasa: 021-05/20-01/3

Ur. broj: 2142-06-20-01-22

Omišalj, 24. travnja 2020.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik

Anto Trogrlić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2139&mjesto=51513&odluka=42
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr