SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 13. Subota, 25. travnja 2020.
OPĆINA OMIŠALJ

31.

Na temelju članka 67. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 68/18, 110/18 i 32/ 20) i članka 38. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije broj 29/13, 8/18 i 3/20), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici održanoj 24. travnja 2020. godine, donijelo je

PRVE IZMJENE I DOPUNE
PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA
I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
ZA 2020. GODINU

Članak 1.

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/19) članak 1. mijenja se i glasi:

Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu i visina potrebnih sredstava za realizaciju programa utvrđuje se kako slijedi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

Sredstva potrebna za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture utvrđuju se u ukupnom iznosu od 9,140.000,00 kuna.

Sredstva iz stavka 1. ovog članka osiguravaju se kako slijedi:

- sredstva potrebna za gradnju nerazvrstanih cesta u iznosu od 6,740.000,00 kn osiguravaju se iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od 3,000.000,00 kn, iz sredstava komunalne naknade u iznosu od 1,540.000,00 kn, iz pomoći u iznosu od 2,100.000,00 kn te iz naknade za legalizaciju u iznosu od 100.000,00 kn.

- sredstva potrebna za gradnju javnih površina u iznosu od 830.000,00 kn osiguravaju se iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu do 450.000,00 kn, iz sredstava komunalne naknade u iznosu od 30.000,00 kn te iz pomoći u iznosu od 350.000,00 kn.

- sredstva potrebna za izradu prostornih planova u ukupnom iznosu od 125.000,00 kn osiguravaju se iz sredstava komunalnog doprinosa.

- sredstva potrebna za uređenje Place u Njivicama u iznosu od 1,000.000,00 kn osiguravaju se iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu do 100.000,00 kn, iz sredstava komunalne naknade u iznosu od 100.000,00 kn, iz pomoći u iznosu od 650.000,00 kn, iz sredstava naknade za grobna mjesta u iznosu od 120.000,00 kn, iz sredstava nefinancijske imovine u iznosu od 10.000,00 kn te iz primitaka - APN u iznosu od 20.000,00 kn.

- sredstva potrebna za gradnju objekata i uređaja javne rasvjete u iznosu od 250.000,00 kn osiguravaju se iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu do 150.000,00 kn te iz sredstava ostalih koncesija u iznosu od 100.000,00 kn.

- sredstva potrebna za vodni doprinos u iznosu od 50.000,00 kn osiguravaju se iz naknade za vodni doprinos.

- sredstva potrebna za sufinanciranje obnove fasada u ukupnom iznosu od 80.000,00 kn osiguravaju se iz sredstava komunalnog doprinosa.

- sredstva potrebna za katastarsku izmjeru u ukupnom iznosu od 65.000,00 kn osiguravaju se iz sredstava za posebne namjene - katastar.

Komunalni doprinos planiran je u iznosu od 5,086.000,00 kn.

Članak 3.

Ove Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/20-01/3

Ur. broj: 2142-06-20-01-11

Omišalj, 24. travnja 2020.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik

Anto Trogrlić, v. r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2139&mjesto=51513&odluka=31
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr