SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 33. Ponedjeljak, 16. prosinca 2019.
GRAD KRK

68.

Na temelju članka 41. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (»Narodne novine«, broj 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/14 i 3/ 18), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 13. prosinca 2019. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjena
i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu
rada Grad Krk, Dječji vrtić »Katarina Frankopan«

I.

Daje se prethodna suglasnost na Prijedlog Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Grad Krk, Dječji vrtić »Katarina Frankopan«, kojeg je Upravno vijeće utvrdilo na sjednici od 26. rujna 2019. godine.

II.

Ovaj Zaključak objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 025-02/19-01/01

Ur. broj: 2142/01-01-19-8

Krk, 13. prosinca 2019.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Potpredsjednik

Marinko Pavlić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2123&mjesto=51500&odluka=68
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr